TERMENI ŞI CONDIŢII

- Produsele vor fi livrate și montate în maxim 30 de zile de la data semnării contractului și achitării avansului, iar cheltuielile de expediere , încărcare descărcare și transport vor fi suportate de SC HATTRICK SPORT SRL;
- În cazul eventualelor defecțiuni de producție sau montaj, acestea vor fi remediate in termen de 10 zile lucrătoare de la notificare în scris a acestora;
- Garanția gazonului artificial este, în funcție de tipul gazonului, de la 5 la 10 ani.